Tokaji Tagintézmény

Rólunk

 

A B- A- Z Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye az 1997. október 31. óta működő Tokaji Nevelési Tanácsadó jogutóda, 2013 szeptember 1-től a Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett köznevelési intézmény. Feladatellátásunk a 15/2013.(II.26) EMMI rendelete alapján a Tokaji Járásban élő 0-21 éves korú gyermekre/tanulókra terjed ki.

Intézményünk fontos szerepet tölt be a város és a járás területén működő köznevelési intézményekben, ahol többnyire helyben biztosítjuk szolgáltatásainkat.

A segítő hálózat munkatársaival, az ingyenes ellátást igénybe vevő családokkal, szülőkkel folyamatosan törekszünk a jó kapcsolatok kialakítására, fenntartására.
A nagy elhivatottsággal dolgozó, szakmai tudásukat folyamatosan bővítő szakembereink a köznevelési, egészségügyi, szociális és kulturális intézmények, civil szervezetek rendezvényein rendszeresen tartanak előadásokat.

A szakmai munkánkban elsődleges az egységben zajló prevenció és a korrekció. A változó igényekhez igazodva, a segítségnyújtásban, támogatásban új formákat, módszereket dolgozunk ki, alkalmazunk.

SZOLGÁLTATÁSOK:

  • Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás ( a koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése)
  • Szakértői bizottsági tevékenység (3 évnél idősebb gyermekek/tanulók részére szülői kérelem, nevelési-oktatási intézmény kezdeményezése vagy hatósági elrendelés alapján)
  • Nevelési tanácsadás (pszichológiai ellátás, óvodai prevenciós szűrések és fejlesztések, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek/tanulók fejlesztése)
  • Logopédiai ellátás (a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrése, logopédiai terápia)
  • Gyógytestnevelés (iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján speciális tornatermi és úszás foglalkozások keretében biztosítjuk a gyermek/tanuló egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatását)
  • Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása (intézményünkben tehetséggondozás, intézményen kívül tehetségkoordinátori tevékenység keretében valósul meg.)

 


Kapcsolat

Levelezési cím:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye
3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky E. út 13.

Munkatársaink

Vezető


További munkatársak

Bajnokné Orosz Katalin

gyógypedagógus-logopédus

Bódor Andrea Ágnes

mester pedagógus: konfliktuskezelési szaktanácsadó - pedagógiai szakpszichológus

Kiss Virág

fejlesztőpedagógus

Macsiné Fincziczki Angéla

fejlesztőpedagógus

Nagy Antal

óraadó gyógytestnevelő

  • Szakterület: gyógytestnevelés

Nagyházi Zoltán

gyógypedagógus

Csepei Robert Rolland

tanácsadó szakpszichológus

Major – Venczel Adrienn

gyógytestnevelő

Soós – Vadász Tímea

fejlesztő pedagógus, tehetség koordinátor

Buzsikné Lukács Györgyi

egészségpszichológus

Tóthné Sztankovics Tímea

gyógypedagógus, TSMT terapeuta

Bencsné Bernáth Annamária

fejlesztőpedagógus

Seress Hajnalka Julianna

Gyógypedagógus

Kudri Anna

gyógypedagógus-logopédus - távollevő

Veisz – Nádasdi Fanni

logopédus

Mudri Panna

logopédus

Kovács Zsófia

fejlesztőpedagógus

Munkánkat segítő ügyviteli alkalmazottak

Albert-Brunyánszki Eszter

szakszolgálati titkár

 

Szentendrei Zita

kisegítő

Sullerné Hanyecz Tünde

gyógypedagógiai asszisztens


Aktualitások